منشور HSE شرکت فنی و مهندسی نگهداشت کاران

شرکت فنی و مهندسی نگهداشت کاران با زمینه‌ی کاری نصب، ساخت، تعمیرات اساسی و تعمیر و نگهداری و در راستای افزایش بهره‌وری، کیفیت و سوددهی در سطح سازمان اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست بر پایه جهانی مدیریت محیط زیست، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نموده و خط مشی سازمان را به شرح زیر اعلام می‌دارد و خود را در قبال آنها متعهد می‌داند:

• پیشگیری و به حداقل رساندن خسارات جانی- مالی و زیست محیطی
• حفظ و ارتقای سطح سلامت جسمی و روحی- روانی کلیه پرسنل
• افزایش مهارت و بهره‌وری کارکنان در انجام کلیه امور و فعالیت‌ها به طور ایمن و مطابق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی جاری درون سازمانی و کشوری
• مدیریت تغییر در کیفیت فعالیت‌های اجرایی در جهت افزایش سلامت افراد، کاهش هزینه‌ها و خسارات
• ایجاد محیط کار ایمن و بهداشتی برای کلیه پرسنل
• ارتقای سطح ایمنی و بهداشتی و حفظ محیط زیست از طریق فرهنگ سازی و ارتقای سطح فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط زیست پرسنل
• تهیه و تدوین مستمر آیین نامه‌ها جهت بهبود عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست و ممیزی دوره‌ای آن
• افزایش سطح آگاهی و آموزش پرسنل جهت ارتقای سطح سلامت جسمی- روحی و روانی
• حفاظت از محیط زیست، منابع و انرژی

 

مدیریت ارشد شرکت فنی و مهندسی نگهداشت کاران، ضمن بازنگری دوره‌ای این خط مشی به صورت سالانه و نیز تعهد به بهبود مستمر، این خط مشی را چهارچوبی برای تعیین و بازنگری اهداف قرار داده است. بدین منظور این خط مشی در دسترس تمامی کارکنان ، تامین کنندگان و ذی‌نفعان قرار گرفته و انتظار می‌رود با همت و مشارکت پرسنل تحقق این امر میسر گردد.

بالا