امین ابراهیمی

تحصیلات:
1. کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل
2. کارشناسی تکنولوژی معماری (مهندسی معماری)
3. فوق دیپلم معماری


سوابق مدیریتی و اجرایی:
1. هم اکنون عضو هیات مدیره شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران
2. مسئول فروش شرکت چوب و خزر کاسپین درکارخانه واحد فومیزه بابلسر ورق pvc
3. قائم مقام مدیرعامل شرکت نگهداشت کاران
4. معاونت طرح و برنامه ریزی شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران
5. عضو کمیته مدیریت و شناسایی ریسک
6. مدیر پروژه های پتروشیمی خراسان، پتروشیمی فن آوران، پتروشیمی مهر، شرکت شیمی بافت و .... در شرکت نگهداشت کاران
7. عضو کمیته برنامه ریزی شرکت های فنی مهندسی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
8. شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پتروشیمی پویش: مسئول دفتر مدیرعامل
9. شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مسئول امور اداری پژوهش و فن آوری پتروشیمی
10. شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تحقیق و توسعه، کارشناس امور اداری
11. مدیر پروژه شرکت مزرعه نمونه در عسلویه بیابان زدایی
12. مدیر پروژه شرکت مزرعه نمونه در عسلویه، لوله گذاری و احداث پارک و محوطه سازی
13. مدیر بازاریابی و فروش پیمانکاری محسن در مازندران
14. کارشناسی و طراحی و مرمت بناهای تاریخی شرکت کهن سباط شرق در جاجرم
15. بازاریابی و پخش محصولات ژاو در مازندران
16. بازاریابی و پخش محصولات پیلکا
17. رئیس هیات مدیره شرکت نماسازان آفاق عدالت،
18. عضو هیات مدیره شرکت آبادگران و بهسازان آتیه مهر
19. رئیس هیات مدیره شرکت آفاق پارس


دوره های گذرانده:
1. دوره PMBOK ، موسسه Oxford Cert
2. دوره 36 ساعته مدیریت شرکتهای خدماتی، پشیبانی و فنی و مهندسی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی و پشتیبانی و فنی مهندسی استان تهران
3. دوره 140 ساعته مدیریت خدمات عمومی در شرکتهای خدماتی و پشتیبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
4. دوره 128 ساعته مدیریت امور تاسیساتی، وزارت تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
5. دوره 116 ساعته مدیریت نگهداری و خدمات فضای سبز
6. تفکر سیستمی با رویکرد استراتژیک 8 ساعته
7. اصول مدیریت پروژه بر مبنای Pmbok 16 ساعت
8. تصمیم گیری 8 ساعت
9. مدیریت منابع انسانی 8 ساعت
10. دوره ایمنی و بهداشت کار 8 ساعت
11. دوره سیستم بازخورد مشتریان 8 ساعت
12. دوره مدیریت برنامه ریزی 8 ساعت

بالا