انتقادات و پیشنهادات

فرم انتقادات و پیشنهادات

لطفاً از طریق فرم روبرو، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال کنید.

مجموعه نگهداشت کاران ضمن رعایت اصل محرمانگی، خود را متعهد به اصلاح موارد مطرح شده انتقادی و امکان‌سنجی موارد پیشنهادی و لحاظ کردن نظرات شما می‌داند.

بالا