شرکت کربن ایران

۱انجام خدمات فنی و مهندسی

۲تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص

 

از سال 93 الی 95 :

- انجام خدمات ستادی، اجرایی، امور دفتری، عملیاتی و کلیه­ عملیات مرتبط با حمل بار و تخلیه و تامین­ نیروی انسانی 


 

 

 

 

 

بالا