پتروشیمی فن آوران

۱انجام خدمات فنی و مهندسی

۲تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص

تعمیرات اساسی و پشتیبانی و نگهداری تجهیزات نصب شده توسط شرکت نگهداشت کاران در این واحد صنعتی انجام شده است، همچنین شرکت نگهداشت کاران در زمینۀ تامین نیروی انسانی با پتروشیمی ارومیه، همکاری دارد.

از سال 86 الی 95 :

- اجرای کارهای خدماتی و غیر خدماتی (حجمی)

- اجرای کارهای ستادی و عملیاتی

- نگهداری­و­تعمیرات کلیه واحدهای مجتمع شامل تعمیرات­کلیه سیستم­ها­ و دستگاه­های­­ مکانیکی­ثابت ­­و دوار، برق،ابزاردقیق­وسرویس­های تعمیراتی

           - اجرای تعمیرات پیشگیرانه

          - انجام تعمیرات اساسی و اضطراری (اورهال) براساس برنامه زمانبندی

          - انجام کلیه دستورکارهای مهندسی و بازرسی فنی      

 

بالا