شیمی بافت

۱انجام خدمات فنی و مهندسی

۲تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص

 

از سال 89 الی 94 :

- ارائه خدمات در زمینه های مختلف و تامین و بکارگیری نیروی ساده، ماهر، متخصص و کارشناس

- ارائه خدمات در زمینه های حفاظت و نگهداری از کارخانه و تاسیسات و مخازن 

 


 

 

 

 

 

بالا