تازه‌ترین اخبار

شرکت فنی مهندسی نگهداشت کاران  با حدود 3000 نفر پرسنل ثابت فعال در پروژه ها در طول سال‌های فعالیت خود تاکنون هیچگونه

 بدهی مالیاتی و تأمین اجتماعی و سایر کسورات احتمالی نداشته و هیچ معوقه‌ی حقوق و پرداخت سایر مزایا برای پرسنل چند هزار نفری خود ندارد

ده‌ها پروژه عظیم و موفق در طی ۲۷ سال فعالیت درخشان

۱۴۰۱
۱۴۰۰
۱۳۹۹
۱۳۹۸
۱۳۹۷
۱۳۹۶
۱۳۹۵
۱۳۹۴
۱۳۹۳
۱۳۹۲
۱۳۹۱
۱۳۹۰
۱۳۸۹
۱۳۸۸
۱۳۸۷
۱۳۸۶
۱۳۷۳-۸۵
۱۴۰۱
۱۴۰۰
۱۳۹۹

 

ردیف

کارفرما

موضوع پروژه

محل پروژه

1

پترو کیمیای ابن سینا

خدمات غیر فنی و تعمیراتی

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت2- محل کارخانه شرکت پتروشیمی ابن سینا

2

پتروشیمی فن آوران

تعمیرات، نگهداری و بهره‌برداری (O&M)

 خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

3

کربن ایران

تعمیرات، نگهداری و بهره‌برداری (O&M)

 خوزستان- اهواز- ناحیه صنعتی کارون- شرکت کربن ایران

4

پتروشیمی فن آوران

تعمیرات، نگهداری و بهره‌برداری (O&M)

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

5

پتروشیمی خراسان

تعمیرات، نگهداری و بهره‌برداری (O&M)

خراسان شمالی- بجنورد- کیلومتر 17 جاده بجنورد به شیروان- مجتمع پتروشیمی خراسان

6

توسعه انرژی تامین

مدیریت خدمات

تهران سعادت آباد

7

پتروشیمی شیمی بافت1

تعمیرات

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3- محل کارخانه شرکت شیمی بافت2

8

کارخانه اسیدسیتریک

تعمیرات، نگهداری و بهره‌برداری (O&M)

کرمانشاه

9

پتروشیمی شیمی بافت 2

تعمیرات، نگهداری و بهره‌برداری (O&M)

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3- محل کارخانه شرکت شیمی بافت دو

10

پتروشیمی مهر

تعمیرات، نگهداری و بهره‌برداری (O&M)

سایت 2 عسلویه -

11

نیروگاه طوس

حراستی و انتظامی

 مشهد کیلومتر 15 جاده قوچان

12

نیروگاه خلیج فارس

حراستی و انتظامی

 بندر عباس کیلومتر 40 جاده میناب

13

پتروشیمی فارابی

بهره برداری،خدمات فنی و غیر فنی

خوزستان- ماهشهر-بندر امام خمینی- شرکت پتروشیمی فارابی 

14

افق تامین انرژی پارس

مدیریت خدمات

 تهران سعادت آباد

15

شرکت صنایع لاستیکی سهند

مدیریت پیمان

 البرز- اشتهارد

16

شرکت صنایع لاستیکی سهند

تولید مدارک و نقشه‌های مهندسی

 البرز-اشتهارد

17

شاخص

طراحی،تهیه لوایح ضرر و زیان پروژه ها

تهران-گاندی

18

نیروگاه گرمسار

اجرای کارهای ساختمانی و سیویل

شهرک صنعتی گرمسار

19

نیروگاه خلیج‌ فارس

خدمات غیرفنی

بندرعباس

20

شرکت صنایع لاستیکی سهند

نظارت کارگاهی

البرز-اشتهارد

21

توسعه تأمین انرژی

مدیریت

تهران

22

افق تأمین انرژی پارس

پروژه خدمات غیرفنی

 تهران

 

۱۳۹۸

ردیف

موضوع پروژه

شرکت کارفرما

محل پروژه

1

اجرای کارهای خدماتی و غیر خدماتی (حجمی)

 پتروشیمی فن­ آوران  

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

2

اجرای کارهای ستادی و عملیاتی

 پتروشیمی فن­ آوران           

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

3

ارائه خدمات در زمینه­‌های مختلف و تامین و بکارگیری نیروهای انسان

ارائه­ خدمات درزمینه حفاظت و نگهداری از کارخانه،تاسیسات­ و اموال­ موجود در کارخانه

 پتروشیمی ابن سینا            

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت2- محل کارخانه شرکت پتروشیمی ابن سینا

4

تامین نیروی انسانی 

پتروشیمی فارابی                 

خوزستان- بندر امام خمینی(ره)-سایت5- ضلع جنوبی

5

تامین نیروی انسانی مورد نیاز بخشی از خدمات فنی/غیر فنی 

پتروشیمی خراسان                  

خراسان شمالی- بجنورد- کیلومتر 17 جاده بجنورد به شیروان- مجتمع پتروشیمی خراسان

6

انجام، نگهداری و تعمیرات کلیه واحدهای مجتمع شامل تعمیرات کلیه سیستم­‌ها و دستگاه­‌های مکانیکی ثابت و دوار، برق، ابزار دقیق و سرویس­‌های تعمیراتی

 اجرای تعمیرات پیشگیرانه

انجام تعمیرات اساسی و اضطراری(اورهال) براساس برنامه زمان‌بندی

 انجام کلیه دستور کارهای مهندسی و بازرسی فنی

 پتروشیمی فن­ آوران

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

7

تعمیرات جزئی، کلی، نگهداشت، ترمیمی، اصلاحی و انجام دستور کارهای اداره مهندسی مرتبط با واحدهای صنعتی و غیرصنعتی و تاسیسات و ابنیه موجود

پتروشیمی خراسان          

خراسان شمالی- بجنورد- کیلومتر 17 جاده بجنورد به شیروان- مجتمع پتروشیمی خراسان

8

 انجام خدمات ستادی، اجرایی، امور دفتری، عملیاتی و کلیه عملیات مرتبط با حمل بار و تجلیه و تامین نیروی انسانی

کربن ایران                  

خوزستان- اهواز- ناحیه صنعتی کارون- شرکت کربن ایران

 

 

۱۳۹۷

ردیف

موضوع پروژه

شرکت کارفرما

محل پروژه

1

تامین نیروی انسانی

پترو کیمیای ابن سینا

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت2- محل کارخانه شرکت پتروشیمی ابن سینا

2

خدماتی وغیرخدماتی

پتروشیمی فن آوران

 خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

3

خدمات عمومی و اداری

کربن ایران

 خوزستان- اهواز- ناحیه صنعتی کارون- شرکت کربن ایران

4

تعمیرات و نگهداری

پتروشیمی فن آوران

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

5

تعمیرات و نگهداری

پتروشیمی خراسان

خراسان شمالی- بجنورد- کیلومتر 17 جاده بجنورد به شیروان- مجتمع پتروشیمی خراسان

6

حراست و نگهبانی

پالایشگاه نفت تهران

 تهران شهرری باقرشهر

7

تعمیرات و نگهداری

پتروشیمی شیمی بافت

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3- محل کارخانه شرکت شیمی تکس آریا

8

خدمات عمومی و اداری

سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

تهران خیابان سید جمال الدین اسدآبادی

9

تعمیرات و نگهداری

پتروشیمی شیمی بافت 2

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3- محل کارخانه شرکت شیمی تکس آریا

10

تعمیرات و نگهداری

پتروشیمی مهر

سایت 2 عسلویه -

11

تامین نیروی انسانی واحد حراست

نیروگاه طوس

 مشهد کیلومتر 15 جاده قوچان

12

تامین نیروی انسانی واحد حراست

نیروگاه خلیج فارس

 بندر عباس کیلومتر 40 جاده میناب

13

تامین نیروی انسانی

توسعه انرژی تامین

 تهران سعادت آباد

14

تامین نیروی انسانی

افق تامین انرژی پارس

 تهران سعادت آباد

15

MC+E

لاستیکی سهند

 البرز- اشتهارد

16

تامین نیروی انسانی خدمات و تعمیرات

نیروگاه خلیج فارس

بندر عباس کیلومتر 40 جاده میناب

۱۳۹۶

ردیف

موضوع پروژه

شرکت کارفرما

محل پروژه

1

اجرای کارهای خدماتی و غیر خدماتی (حجمی)

 پتروشیمی فن­ آوران 

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

2

اجرای کارهای ستادی و عملیاتی

 پتروشیمی فن­ آوران 

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

3

ارائه خدمات در زمینه­ های مختلف و تامین و بکارگیری نیروهای انسان

ارائه­ خدمات درزمینه حفاظت و نگهداری از کارخانه،تاسیسات­ و اموال­ موجود در کارخانه

 پتروشیمی ابن سینا  

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت2- محل کارخانه شرکت پتروشیمی ابن سینا

4

تامین نیروی انسانی  

پتروشیمی فارابی                  

خوزستان- بندر امام خمینی(ره)-سایت5- ضلع جنوبی

5

تامین نیروی انسانی مورد نیاز بخشی از خدمات فنی/غیر فنی  

 پتروشیمی خراسان

خراسان شمالی- بجنورد- کیلومتر 17 جاده بجنورد به شیروان- مجتمع پتروشیمی خراسان

6

انجام، نگهداری و تعمیرات کلیه واحدهای مجتمع شامل تعمیرات کلیه سیستم­‌ها و دستگاه­‌های مکانیکی ثابت و دوار، برق، ابزار دقیق و سرویس­‌های تعمیراتی

اجرای تعمیرات پیشگیرانه

انجام تعمیرات اساسی و اضطراری(اورهال) براساس برنامه زمانبندی

انجام کلیه دستور کارهای مهندسی و بازرسی فنی

پتروشیمی فن­ آوران

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

7

تعمیرات جزئی، کلی، نگهداشت، ترمیمی، اصلاحی و انجام دستور کارهای اداره مهندسی مرتبط با واحدهای صنعتی و غیرصنعتی و تاسیسات و ابنیه موجود

 پتروشیمی خراسان 

خراسان شمالی- بجنورد- کیلومتر 17 جاده بجنورد به شیروان- مجتمع پتروشیمی خراسان

8

 انجام خدمات ستادی، اجرایی، امور دفتری، عملیاتی و کلیه عملیات مرتبط با حمل بار و تجلیه و تامین نیروی انسانی

 کربن ایران

خوزستان- اهواز- ناحیه صنعتی کارون- شرکت کربن ایران

 

 

۱۳۹۵

ردیف

موضوع پروژه

شرکت کارفرما

محل پروژه

1

اجرای کارهای خدماتی و غیر خدماتی (حجمی)

پتروشیمی فن­‌آوران

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

2

اجرای کارهای ستادی و عملیاتی

پتروشیمی فن­‌آوران        

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

3

 ارائه خدمات در زمینه­ های مختلف و تامین و بکارگیری نیروهای انسان

 ارائه­ خدمات درزمینه حفاظت و نگهداری از کارخانه،تاسیسات  و اموال­ موجود در کارخانه

پتروشیمی ابن سینا           

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت2- محل کارخانه شرکت پتروشیمی ابن سینا

4

تامین نیروی انسانی 

پتروشیمی فارابی                 

 

خوزستان- بندر امام خمینی(ره)-سایت5- ضلع جنوبی

5

تامین نیروی انسانی مورد نیاز بخشی از خدمات فنی/غیر فنی  

شرکت پتروشیمی خراسان                  

خراسان شمالی- بجنورد- کیلومتر 17 جاده بجنورد به شیروان- مجتمع پتروشیمی خراسان

6

 انجام، نگهداری و تعمیرات کلیه واحدهای مجتمع شامل تعمیرات کلیه سیستم­ها و دستگاه­های مکانیکی ثابت و دوار، برق، ابزار دقیق و سرویس­های تعمیراتی

   اجرای تعمیرات پیشگیرانه

انجام تعمیرات اساسی و اضطراری(اورهال) براساس برنامه زمان‌بندی

 انجام کلیه دستور کارهای مهندسی و بازرسی فنی

شرکت پتروشیمی فن‌آوران

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

7

تعمیرات جزئی، کلی، نگهداشت، ترمیمی، اصلاحی و انجام دستور کارهای اداره مهندسی مرتبط با واحدهای صنعتی و غیرصنعتی و تاسیسات و ابنیه موجود

پتروشیمی خراسان           

خراسان شمالی- بجنورد- کیلومتر 17 جاده بجنورد به شیروان- مجتمع پتروشیمی خراسان

8

  انجام خدمات ستادی، اجرایی، امور دفتری، عملیاتی و کلیه عملیات مرتبط با حمل بار و تجلیه و تامین نیروی انسانی

 کربن ایران                  

خوزستان- اهواز- ناحیه صنعتی کارون- شرکت کربن ایران

 

 

۱۳۹۴

ردیف

موضوع پروژه

شرکت کارفرما

محل پروژه

1

اجرای کارهای خدماتی و غیر خدماتی (حجمی)

پتروشیمی فن‌آوران 

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

2

اجرای کارهای ستادی و عملیاتی

 

پتروشیمی فن‌آوران           

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

3

 ارائه خدمات در زمینه های مختلف و تامین و بکارگیری نیروهای انسانی

ارائه ­خدمات در زمینه حفاظت­ و نگهداری از کارخانه و تاسیسات و اموال موجود در کارخانه

 پتروشیمی ابن سینا 

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت2- محل کارخانه شرکت پتروشیمی ابن سینا

4

تامین نیروی انسانی مورد نیاز بخشی از خدمات فنی/غیر فنی  

پتروشیمی خراسان                   

 

خراسان شمالی- بجنورد- کیلومتر 17 جاده بجنورد به شیروان- مجتمع پتروشیمی خراسان

5

تامین نیروی انسانی  

پتروشیمی فارابی                    

خوزستان- بندر امام خمینی(ره)-سایت5- ضلع جنوبی

6

 ارائه خدمات در زمینه های مختلف و تامین و بکارگیری نیروی ساده، ماهر، متخصص، کارشناس

ارائه خدمات در زمینه های حفاظت و نگهداری از کارخانه و تاسیسات و مخازن و اموال موجود در کارخانه

شیمی بافت  

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3- محل کارخانه شرکت شیمی تکس آریا

7

انجام عملیات نگهبانی و حراست از ساختمان­ های اداری و تاسیسات  

گاز استان تهران

تهران- خیابان طالقانی- خیابان ایرانشهر شمالی- نبش خیابان اراک

8

تامین نیروی انسانی مورد نیاز بخشی از خدمات فنی/غیر فنی  

پتروشیمی خراسان                   

 

خراسان شمالی- بجنورد- کیلومتر 17 جاده بجنورد به شیروان- مجتمع پتروشیمی خراسان

9

 نگهداری ­و­ تعمیرات کلیه واحدهای مجتمع شامل تعمیرات­ کلیه سیستم­ ها­ و دستگاه­های­­ مکانیکی­ ثابت ­­و دوار، برق،ابزاردقیق ­و سرویس­های تعمیراتی

 اجرای تعمیرات پیشگیرانه

انجام تعمیرات اساسی و اضطراری (اورهال) براساس برنامه زمان‌بندی

 انجام کلیه دستورکارهای مهندسی و بازرسی فنی

پتروشیمی فن­ آوران

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

10

تعمیرات جزئی، کلی، نگهداشت، ترمیمی، اصلاحی و انجام دستور کارهای اداره مهندسی مرتبط با واحدهای­ صنعتی و غیرصنعتی و تاسیسات و ابنیه موجود

پتروشیمی خراسان  

خراسان شمالی- بجنورد-کیلومتر17جاده بجنورد،شیروان-مجتمع­پتروشیمی خراسان

11

 انجام خدمات ستادی، اجرایی، امور دفتری، عملیاتی و کلیه عملیات مرتبط با حمل بار و تخلیه و تامین­ نیروی انسانی

 کربن ایران

خوزستان- اهواز- ناحیه صنعتی کارون- شرکت کربن ایران

12

تامین نیروهای خدماتی جهت خدمات عمومی، اداری و شهرداری و صنعتی سایت پتروشیمی کارون(فاز1و2)

پتروشیمی کارون  

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت2- شرکت پتروشیمی کارون

۱۳۹۳

ردیف

موضوع پروژه

شرکت کارفرما

محل پروژه

1

اجرای کارهای خدماتی و غیر خدماتی (حجمی)

پتروشیمی فن­‌آوران            

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

2

 اجرای کارهای ستادی و عملیاتی

پتروشیمی فن­‌آوران            

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

3

 ارائه خدمات در زمینه های مختلف و تامین و بکارگیری نیروهای انسانی

 ارائه خدمات در زمینه حفاظت و نگهداری از کارخانه و تاسیسات و اموال موجود در کارخانه

 پتروشیمی ابن­ سینا           

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت2- محل کارخانه شرکت پتروشیمی ابن سینا

4

تامین نیروی انسانی مورد نیاز بخشی از خدمات فنی/غیر فنی مورد نیاز شرکت پتروشیمی خراسان

 پتروشیمی خراسان                  

 

خراسان شمالی- بجنورد- کیلومتر 17 جاده بجنورد به شیروان- مجتمع پتروشیمی خراسان

5

تامین نیروهای خدماتی جهت خدمات عمومی، اداری و شهرداری و صنعتی سایت پتروشیمی کارون(فاز1و2)

 پتروشیمی کارون                    

 

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت2- شرکت پتروشیمی کارون

6

 ارائه خدمات در زمینه های مختلف و تامین و بکارگیری نیروی ساده، ماهر، متخصص، کارشناس

 ارائه خدمات در زمینه های حفاظت و نگهداری از کارخانه و تاسیسات و مخازن و اموال موجود در کارخانه

 شیمی بافت              

 

 

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3- محل کارخانه شرکت شیمی تکس آریا

7

 انجام، نگهداری و تعمیرات کلیه واحدهای مجتمع شامل تعمیرات کلیه سیستم­ها و دستگاه­های مکانیکی ثابت و دوار، برق، ابزار دقیق و سرویس­های تعمیراتی

  اجرای تعمیرات پیشگیرانه

 انجام تعمیرات اساسی و اضطراری (اورهال) براساس برنامه زمان‌بندی

  انجام کلیه دستور کارهای مهندسی و بازرسی فنی

­پتروشیمی فن‌آوران                  

 

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

8

تعمیرات جزئی، کلی، نگهداشت، ترمیمی، اصلاحی و انجام دستور کارهای اداره­ مهندسی مرتبط با واحدهای صنعتی­ و غیرصنعتی و تاسیسات و ابنیه موجود

 پتروشیمی خراسان             

خراسان شمالی- بجنورد- کیلومتر 17 جاده بجنورد به شیروان- مجتمع پتروشیمی خراسان

 

9

انجام خدمات ستادی، اجرایی، امور دفتری، عملیاتی و کلیه عملیات مرتبط با حمل ­بار و تجلیه و تامین نیروی­ انسانی

 کربن ایران                  

 

خوزستان- اهواز- ناحیه صنعتی کارون- شرکت کربن ایران

10

ارائه­ خدمات­ حراستی، حفاظتی و نگهبانی

پژوهشگاه صنعت نفت            

تهران- بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی- پژوهشگاه صنعت نفت

 

۱۳۹۲

ردیف

موضوع پروژه

شرکت کارفرما

محل پروژه

1

اجرای ­کارهای خدماتی و غیر خدماتی (حجمی)

پتروشیمی فن­‌آوران            

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

2

اجرای کارهای ستادی و عملیاتی

پتروشیمی فن‌­آوران        

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

3

 ارائه خدمات در زمینه های مختلف و تامین و بکارگیری نیروهای انسانی

 ارائه خدمات در زمینه حفاظت و نگهداری از کارخانه و تاسیسات و اموال موجود در کارخانه

پتروشیمی ابن­‌سینا          

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت2- محل کارخانه شرکت پتروشیمی ابن سینا

4

 ارائه خدمات در زمینه های مختلف و تامین و بکارگیری نیروی ساده، ماهر، متخصص و کارشناس

 ارائه خدمات در زمینه های حفاظت و نگهداری از کارخانه و تاسیسات و مخازن و اموال موجود در کارخانه

شیمی تکس آریا 

 

 

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت2- محل کارخانه شرکت شیمی تکس آریا

5

 ارائه خدمات در زمینه های مختلف و تامین و بکارگیری نیروی ساده، ماهر، متخصص و کارشناس

  ارائه خدمات در زمینه های حفاظت و نگهداری از کارخانه و تاسیسات و مخازن و اموال موجود در کارخانه

­شیمی ­بافت          

 

 

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3- محل کارخانه شرکت شیمی تکس آریا

نگهداری و تعمیرات کلیه واحدهای مجتمع شامل تعمیرات کلیه سیستم­ها و دستگاه­های مکانیکی ثابت و دوار، برق، ابزار دقیق و سرویس­های تعمیراتی

  اجرای تعمیرات پیشگیرانه

 انجام تعمیرات اساسی و اضطراری(اورهال) براساس برنامه زمان‌بندی

 انجام کلیه دستور کارهای مهندسی و بازرسی فنی

پتروشیمی فن­آوران 

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

 

7

  تعمیرات جزئی، کلی، نگهداشت، ترمیمی، اصلاحی و انجام دستور کارهای اداره­ مهندسی مرتبط با واحدهای صنعتی و غیرصنعتی و تاسیسات و ابنیه موجود

  انجام امور بارگبری

پتروشیمی خراسان 

خراسان شمالی- بجنورد- کیلومتر 17 جاده بجنورد به شیروان- مجتمع پتروشیمی خراسان

8

ارائه خدمات حراستی، حفاظتی و نگهبانی

پژوهشگاه صنعت نفت           

تهران- بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی- پژوهشگاه صنعت نفت

9

پیمان نظارت HIPS   

پتروشیمی تبریز

تبريز- انتهای اتوبان شهیدکسایی-کیلومتر 3آزادراه شهید باکری- جاده اختصاصی پتروشیمی تبریز- مجتمع پتروشیمی 

 

۱۳۹۱

ردیف

موضوع پروژه

شرکت کارفرما

محل پروژه

1

اجرای کارهای خدماتی و غیرخدماتی (حجمی)

­پتروشیمی فن­‌آوران            

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

2

اجرای کارهای ستادی و عملیاتی

 

پتروشیمی فن‌­آوران          

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

3

  ارائه خدمات در زمینه های مختلف و تامین و بکارگیری نیروی ساده، ماهر، متخصص، کارشناس

 ارائه خدمات در زمینه های حفاظت و نگهداری از کارخانه و تاسیسات و مخازن و اموال موجود در کارخانه

شیمی تکس آریا           

 

 

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت2- محل کارخانه شرکت شیمی تکس آریا

4

 ارائه خدمات در زمینه های مختلف و تامین و بکارگیری نیروی ساده، ماهر، متخصص و کارشناس

 ارائه خدمات در زمینه های حفاظت و نگهداری از کارخانه و تاسیسات و مخازن و اموال موجود در کارخانه

شیمی بافت             

 

 

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3- محل کارخانه شرکت شیمی تکس آریا

5

تعمیرات جزئی، کلی، نگهداشت، ترمیمی، اصلاحی و انجام دستورکارهای اداره­ مهندسی مرتبط با واحدهای صنعتی و غیرصنعتی و تاسیسات و ابنیه موجود

 انجام امور بارگبری

پتروشیمی خراسان             

خراسان شمالی- بجنورد- کیلومتر 17 جاده بجنورد به شیروان- مجتمع پتروشیمی خراسان

6

انجام امور حراست و نگهبانی 

 پخش فراورده‌­های نفتی ایران

تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره ۱

7

پیمان نظارت HIPS 

پتروشیمی تبریز

تبريز- انتهای اتوبان شهیدکسایی-کیلومتر 3آزادراه شهید باکری- جاده اختصاصی پتروشیمی تبریز- مجتمع پتروشیمی 

 

۱۳۹۰

ردیف

موضوع پروژه

شرکت کارفرما

محل پروژه

1

اجرای کارهای خدماتی و غیر خدماتی (حجمی)

پتروشیمی فن‌­آوران           

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

2

اجرای کارهای ستادی و عملیاتی

 

­پتروشیمی فن‌­آوران          

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

3

  ارائه خدمات در زمینه های مختلف و تامین و بکارگیری نیروی ساده، ماهر، متخصص و کارشناس

  ارائه خدمات در زمینه های حفاظت و نگهداری از کارخانه و تاسیسات و مخازن و اموال موجود در کارخانه

شیمی تکس آریا (سهامی خاص)           

 

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت2- محل کارخانه شرکت شیمی تکس آریا

4

 ارائه خدمات در زمینه های مختلف و تامین و بکارگیری نیروی ساده، ماهر، متخصص و کارشناس

 ارائه خدمات در زمینه های حفاظت و نگهداری از کارخانه و تاسیسات و مخازن و اموال موجود در کارخانه

 شیمی بافت 

 

 

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3- محل کارخانه شرکت شیمی تکس آریا

5

انجام تعمیرات 

 پتروشیمی اوره و آمونیاک پردیس

بوشهر-  منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس- عسلويه- پتروشیمی پردیس

6

انجام خدمات اداری  

  پتروشیمی فجر

خوزستان-بندر امام خمینی(ره)-منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی-سایت 2

7

پیمان نظارت HIPS  

پتروشیمی تبریز

تبريز- انتهای اتوبان شهیدکسایی-کیلومتر 3آزادراه شهید باکری- جاده اختصاصی پتروشیمی تبریز- مجتمع پتروشیمی 

8

انجام خدمات اداری

 پتروشیمی اروند

خوزستان- بندر امام خميني- منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي- سايت3

9

     انجام خدمات اداری 

 پتروشیمی دماوند

بوشهر-  منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس- عسلويه- پتروشیمی دماوند

10

انجام امور حراست و نگهبانی شرکت

پخش فراورده­های نفتی ایران

تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره ۱

 

۱۳۸۹

ردیف

موضوع پروژه

شرکت کارفرما

محل پروژه

1

اجرای کارهای خدماتی و غیرخدماتی (حجمی)

­پتروشیمی فن­‌آوران         

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

2

اجرای کارهای ستادی و عملیاتی

پتروشیمی فن­‌آوران          

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

3

 ارائه خدمات در زمینه های مختلف و تامین و بکارگیری نیروی ساده، ماهر، متخصص و کارشناس

  ارائه خدمات در زمینه های حفاظت و نگهداری از کارخانه و تاسیسات و مخازن و اموال موجود در کارخانه

شیمی تکس آریا            

 

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت2- محل کارخانه شرکت شیمی تکس آریا

4

 ارائه خدمات در زمینه های مختلف و تامین و بکارگیری نیروی ساده، ماهر، متخصص و کارشناس

 ارائه خدمات در زمینه های حفاظت و نگهداری از کارخانه و تاسیسات و مخازن و اموال موجود در کارخانه

شیمی بافت           

 

 

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3- محل کارخانه شرکت شیمی تکس آریا

5

انجام تعمیرات 

پتروشیمی اوره و آمونیاک پردیس

بوشهر-  منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس- عسلويه- پتروشیمی پردیس

6

انجام خدمات اداری 

پتروشیمی فجر

خوزستان-بندر امام خمینی(ره)-منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی-سایت 2

7

پیمان نظارت HIPS 

پتروشیمی تبریز

تبريز- انتهای اتوبان شهیدکسایی-کیلومتر 3آزادراه شهید باکری- جاده اختصاصی پتروشیمی تبریز- مجتمع پتروشیمی 

8

انجام خدمات اداری

پتروشیمی اروند

خوزستان- بندر امام خميني- منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي- سايت3

9

     انجام خدمات اداری 

پتروشیمی دماوند

بوشهر- منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس- عسلويه- پتروشیمی دماوند

۱۳۸۸

ردیف

موضوع پروژه

شرکت کارفرما

محل پروژه

1

اجرای کارهای خدماتی و غیرخدماتی (حجمی)

­پتروشیمی فن­‌آوران            

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

2

اجرای کارهای ستادی و عملیاتی 

    پتروشیمی فن­‌آوران          

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

3

انجام تعمیرات 

پتروشیمی اوره و آمونیاک پردیس

بوشهر-  منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس- عسلويه- پتروشیمی پردیس

4

انجام خدمات اداری 

پتروشیمی فجر

خوزستان-بندر امام خمینی(ره)-منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی-سایت 2

5

پیمان نظارت HIPS 

پتروشیمی تبریز

تبريز- انتهای اتوبان شهیدکسایی-کیلومتر 3آزادراه شهید باکری- جاده اختصاصی پتروشیمی تبریز- مجتمع پتروشیمی 

6

انجام خدمات اداری

پتروشیمی اروند

خوزستان- بندر امام خميني- منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي- سايت3

7

     انجام خدمات اداری 

پتروشیمی دماوند

بوشهر-  منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس- عسلويه- پتروشیمی دماوند

8

انجام پیمان بهره‌­برداری و تعمیرات 

پتروشیمی ارومیه

اروميه- كيلومتر30 جاده اروميه به مهاباد- شرکت پتروشیمی ارومیه

۱۳۸۷

ردیف

موضوع پروژه

شرکت کارفرما

محل پروژه

1

اجرای کارهای خدماتی و غیرخدماتی (حجمی)

پتروشیمی فن­‌آوران      

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

2

اجرای کارهای ستادی و عملیاتی

پتروشیمی فن­‌آوران        

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

3

انجام تعمیرات

پتروشیمی اوره و آمونیاک پردیس

بوشهر- منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس- عسلويه- پتروشیمی پردیس

4

انجام خدمات اداری 

پتروشیمی فجر

خوزستان-بندر امام خمینی(ره)-منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی-سایت 2

5

پیمان نظارت HIPS 

پتروشیمی تبریز

تبريز- انتهای اتوبان شهیدکسایی-کیلومتر 3آزادراه شهید باکری- جاده اختصاصی پتروشیمی تبریز- مجتمع پتروشیمی 

6

  انجام خدمات اداری 

پتروشیمی دماوند

بوشهر- منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس- عسلويه- پتروشیمی دماوند

7

انجام پیمان بهره‌­برداری و تعمیرات 

پتروشیمی ارومیه

اروميه- كيلومتر30 جاده اروميه به مهاباد- شرکت پتروشیمی ارومیه

۱۳۸۶

ردیف

موضوع پروژه

شرکت کارفرما

محل پروژه

1

اجرای کارهای خدماتی و غیرخدماتی (حجمی)

 پتروشیمی فن‌آوران

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

2

اجرای کارهای ستادی و عملیاتی

پتروشیمی فن‌آوران        

خوزستان- ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت3

3

انجام تعمیرات 

 پتروشیمی اوره و آمونیاک پردیس

بوشهر- منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس- عسلويه- پتروشیمی پردیس

4

انجام خدمات اداری 

 پتروشیمی فجر

خوزستان-بندر امام خمینی(ره)-منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی-سایت 2

5

پیمان نظارت HIPS 

پتروشیمی تبریز

تبريز- انتهای اتوبان شهیدکسایی-کیلومتر 3آزادراه شهید باکری- جاده اختصاصی پتروشیمی تبریز- مجتمع پتروشیمی 

6

انجام پیمان بهره‌­برداری و تعمیرات 

 پتروشیمی ارومیه

اروميه- كيلومتر30 جاده اروميه به مهاباد- شرکت پتروشیمی ارومیه

۱۳۷۳-۸۵

 

 • انجام خدمات اداری پتروشیمی فجر(سه دوره)
 • پیمان نظارت HIPS و خدمات عمومی پتروشیمی تبریز
 • پیمان خدمات عمومی پتروشیمی امیرکبیر
 • بهره برداري،تعميرات و پتروشيمي اروميه(سه دوره)
 • پيمان تخليه و بارگيري پتروشيمي اروميه(سه دوره)
 • تأمين نيروي انساني وزارت دارائي (دودوره)
 • پيمان نظارت خط ABS شركت پتروشيمي تبريز
 • پيمان خدمات عمومي طرح اوره گرانول رازي
نگهداشت کاران

شرح خدمات فنی و مهندسی

 • ايجاد، توسعه، راه‌اندازی، اداره، مشاوره، اجرای طرح‌ها و واحدهای توليدی در بخش‌های مختلف صنعت گاز، صنايع شيميائی، نیروگاهی و پتروشيمي
 • انجام پروژه‌های تعميراتی دوره‌ای و میان دوره‌ای، بازدید داغ و تعمیرات اساسی در صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و نیروگاهی
 • مدیریت اجرای پروژه های صنعتی، آبی، ابنیه و سیویل
 • تامین ماشين آلات، تجهيزات و لوازم يدکی صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و نیروگاهی
 • O&M و تعمیرات مجتمع‌های پالایشگاهی ، پتروشیمی و خطوط لوله
 • نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی پروژه های نفت و گاز، پتروشیمی و پالایشگاهی
 • اجرای پروژه ها بصورت MC

پروژه های انجام شده

همکاران:

فنی مهندسی نــگهــداشت کــاران

مفهـوم اطمیـنــان و کیفیـت

بالا