پروژه های در حال انجام

پتروشیمی خراسان

اورهال کلیه واحدهای مجتمع پتروشیمی خراسان
تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص
مشاوره و نظارت

شرکت فنی مهندسی نگهداشت‌کاران، در واحدهای مختلف پتروشیمی خراسان، اقدام به تامین نیروی ماهر و متخصص نموده است.

شرکت تسکو

پروژه امور مهندسی و دفتر فنی شرکت شاخص
در پروژه تسکو

صنایع لاستیکی سهند

پروژه مدیریت طرح (MC) احداث، نوسازی، تکمیل و افزایش تولید کارخانه
کارهای ساختمانی، نصب و راه‌اندازی تجهیزات مکانیکی، برقی و خط تولید

انجام و تولید مدارک و نقشه‌های مهندسی شامل نقشه‌های پایه و تفضیلی

پتروشیمی بندر امام

پروژه امور مهندسی و دفتر فنی شرکت شاخص
در پروژه پتروشیمی فراورش بندر امام

پتروشیمی فن‌آوران

پروژه تعمیر و نگهداری مجتمع پتروشیمی فن‌آوران

پروژه تامین نیروی انسانی مجتمع پتروشیمی فن‌آوران

پتروشیمی شیمی بافت دو

پتروشیمی شیمی بافت یک

پروژه تعمیر و نگهداری
بهره برداری و خدمات

افق تامین انرژی پارس

نیروگاه گرمسار

اجرای کارهای سیویل
فونداسیون‌های تجهیزات سالن اصلی نیروگاه

پتروشیمی مهر

پروژه تعمیر، نگهداری و بهره برداری مجتمع پتروشیمی مهر

پتروشیمی شیمی بافت دو

پتروشیمی شیمی بافت دو

پروژه تعمیر و نگهداری
بهره برداری و خدمات

بالا