پروژه های در حال انجام

پتروشیمی اروند

انجام خدمات فنی و مهندسی
تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص
مشاوره و نظارت

شرکت نگهداشت کاران، در واحدهای مختلف پتروشیمی اروند، اقدام به تامین نیروی ماهر و متخصص نموده است.

پتروشیمی تبریز

مشاوره و نظارت

شرکت نگهداشت کاران، در واحدهای مختلف پتروشیمی تبریز ضمن نظارت بر روند اجراء پروژه ها، توسط متخصصین خود اقدام به ارائۀ مشاوره های فنی می نماید.

  • خط C
  • واحد پنتان و HIPS2

پتروشیمی پردیس

انجام خدمات فنی و مهندسی
تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص

تعمیرات اساسی و پشتیبانی و نگهداری تجهیزات نصب شده توسط شرکت نگهداشت کاران در این واحد صنعتی انجام شده است.

بالا