مدیران

جواد سپهرم

مدیر امور طرح و برنامه‌ریزی

آرمین رفیعی

مدیر IT

بهمن معین‌پور

معاونت پشتیبانی و ستاد

حسام الدین آموزگار

مدیر پشتیبانی

سیدرضا سیدحسینی

مدیر روابط عمومی / مدیر امور سهام

داود دولت یاری

مدیر پروژه

محمدرضا رحمان‌پور

مدیر مناقصات و قراردادها

سیدابوالفضل حسینی

مدیر امور اداری و منابع انسانی

داود لطفی

مدیر مالی
بالا