مدیران

جواد سپهرم

مدیر منابع انسانی

آرمین رفیعی

مدیر IT

بهمن معین‌پور

معاونت پشتیبانی و ستاد

حسام الدین آموزگار

مدیر پشتیبانی

سیدرضا سیدحسینی

مدیر روابط عمومی

داود دولت یاری

مدیر پروژه

محمدرضا رحمان‌پور

مدیر مناقصات و قراردادها

محسن محسن‌زاده گنجی

معاون فنی و مهندسی

داود لطفی

مدیر مالی
بالا